Тази година Програмата на Фондация ИЗИАРТ за обучение по История на
изкуството ще обхване 20 училища в 6 града в България: София, Бургас,
Враца, Русе, Дупница и Благоевград. Програмата стартира през октомври.
Тя е изцяло финансирана от Фондация Америка за България, благодарение
на което е безплатна за децата.