Понеделник
История на киното
10:00-10:30 посрещане
10:30-12:30 Кратка история на киното с прожекция на епизоди от първите
филми.Разделяне на групи и измисляне на подходящ етюд, който децата да
разиграят и снимат.
12:30-13:30 обедна почивка
13:30-16:30 Разпределяне на роли  (актьори, режисьори, оператори ,
реквизитори и т.н). Изработване на костюми, декори и реквизит
Заснемане и евентуално видео-монтаж. Прожекция на етюдите и кратък
анализ на деня – „какво научихме!?!”
16:30-17:00 свободно време, изпращане


Вторник
Документално Кино
10:00 - 13:00ч.
Посещение на киноцентър UFO. С допълнително заплащане за транспорт.
13:00 -14:00 обедна почивка
14:00-14:30 Кратко запознаване с документалното кино.
След 14:30 Външни снимки в парка- документално наблюдение. Изготвяне
на видео-импресия от кадрите на децата (Видеообработка).
16:30-17:00 свободно време, изпращане
NB! Добре е този ден да носят
със себе си записващи устройства – фотоапарати, телефони, диктофони….
Този ден може да бъде различен през седмицата, според ангажиментите на
киноцентъра.

Сряда
В света на анимацията - STOP MOTION
10:00-10:30 посрещане
10:30-12 :30 Запознаване с видовете анимация. Писане на сценарий –
децата сами измислят историята. Разпределяне на роли – кой какъв
герой, реквизит или декор ще твори.
12:30-13:30 обедна почивка
13:30-16:30ч Изработване на материалите необходими за филмчето.
Подреждане и заснемане на сцените Видеообработка
16:30-17:00 свободно време, изпращане

Четвъртък
Музикален видеоклип

10:00-10:30 посрещане
10:30-12:30 Прожекция на няколко музикални видеоклипа. Избор на песни
в зависимост от броя на децата. Разпределяне на роли – певци,
танцьори, хореографи, реквизит
Разучаване на текста, хореографията и изработване на необходимия реквизит
12:30-13:30 обедна почивка
13:30-16:30 Разкадроване, репетиции и снимки на клипа.Видеообработка
16:30-17:00 свободно време, изпращане

Петък
Телевизия
10:00-10:30 посрещане 10:30-12:30 Дискусия – кои са любимите ни
предавания.Избор на най- предпочитаните, разделяне на отбори. Избор на
теми, писане на сценарий, определяне на водещи, ко-водещи, репортери,
гости и т.н. Или посещение на БНТ- според възможностите на
телевизията.
12:30-13:30 обедна почивка
13:30-16:30 Подготовка на предаванията и снимки. Видеообработка.
16:30-17:00 свободно време, изпращане