Детски панаир 2

Детски панаир 2 се проведе на 17 и 18. 08.2011г. и имаше за цел да е още по – интересен и вълнуващ и разбира се да достигне до още повече хора. Детски панаир 2 успя да изпълни всички свои цели, като този път ателиетата, спектаклите и игрите, които бяхме подготвили бяха над 40. Голямото разнообразие в програмата ни, добрата организация и топлото отношени наистина впечатли всичките над 10 000 хиляди посетители, които с нетърпение очакват следващото издание на Детски панаир, което искаме да се проведе през пролетта месец юни и месец септември на 2012г.